Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu

Lewandowski Arkadiusz – Prezes Zarządu

Jackowski Dariusz – pełniący funkcje Członka Zarządu

Jarzynka Mariusz – pełniący funkcje Członka Zarządu

Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu

Lewandowski Arkadiusz – Prezes Zarządu

Jackowski Dariusz – pełniący funkcje Członka Zarządu

Jarzynka Mariusz – pełniący funkcje Członka Zarządu