Zapytania ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ŻUROMINIANKA” w Żurominie zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie kompleksowej usługi utrzymania osiedlowych ciągów pieszych, …

Zapytania ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ŻUROMINIANKA” w Żurominie zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie kompleksowej usługi utrzymania osiedlowych ciągów pieszych, …