SMLW
"Żurominianka"

Zaproszenie do złożenia oferty na “ubezpieczenie majątku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej “Żurominianka” w Żurominie na rok 2024″.

Termin składanie ofert: do 20 grudnia 2023r. do godziny 10:00 (liczy sie data wpływu do Spółdzielni)

Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Spółdzielni przy ul. Wyzwolenia 31 pokój nr.1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem “ubezpieczenie majątku Spółdzielni na rok 2024”

Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2023r. o godzinie 10:30 w biurze Spółdzielni przy ul. Wyzwolenia 31.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce: Dokumenty > Pliki do pobrania

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oferty prosimy o kontakt z
Panem Pawłem Kowalczykiem
tel. 23 6572 809
e-mail: smlw.gzm@wp.pl

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642