Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej kadencja 2023 – 2026

Olejkowska Renata – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Markiewicz Andrzej – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Sadowska Renata – Sekretarz Rady Nadzorczej oraz członkowie:

Czerwiński Kacper – Członek Rady Nadzorczej

Małkowski Grzegorz – Członek Rady Nadzorczej

Rogoziński Andrzej – Członek Rady Nadzorczej

Zdunek Dorota – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej kadencja 2023 – 2026

Olejkowska Renata – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Markiewicz Andrzej – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Sadowska Renata – Sekretarz Rady Nadzorczej oraz członkowie:

Rogoziński Andrzej

Zdunek Dorota