SMLW
"Żurominianka"

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Żurominianka” w okresie od dnia 12.03.2024r. do dnia 18.03.2024r. ogłosiła konkurs „zapytanie ofertowe” na wykonanie audytów energetycznych budynków położonych w zasobach Spółdzielni. W związku z zakończeniem konkursu Spółdzielnia informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta. Decyzją Zarządu Spółdzielni okres na składanie ofert zostaje wydłużony do dnia 29.03.2024r.

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642