SMLW
"Żurominianka"

Ogłoszenie przetargów

Przegląd kominiarski:
Zapytanie o cenę na wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu kominiarskiego w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych, będących pod zarządem Zamawiającego.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 30.04.2024 r.

Przegląd instalacji gazowej:
Zapytanie o cenę na wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych, będących pod zarządem Zamawiającego.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 30.04.2024 r.

Przegląd elektryczny:
Zapytanie o cenę na wykonanie okresowego (5-cio letniego) przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych, będących pod zarządem Zamawiającego.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 31.05.2024 r.

Audyt energetyczny:
Zapytanie o cenę na wykonanie audytów energetycznych wraz z analizą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, audytem oświetlenia wewnętrznego, obliczeniami efektu ekologicznego działań termomodernizacyjnych dla budynków, stanowiących własność Zamawiającego.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 31.05.2024 r.

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642