SMLW
"Żurominianka"

Ogłoszenie o zakończeniu i wydłużeniu terminu składania ofert

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ŻUROMINIANKA” w okresie od dnia 22.11.2023r. do dnia 06.12.2023r. ogłosiła konkurs „zapytanie ofertowe” na wykonanie kompleksowej usługi utrzymania osiedlowych ciągów pieszych, ciągów jezdnych, parkingów oraz obiektów towarzyszących przed skutkami zimy, położonych zasobach Spółdzielni. W związku z zakończeniem konkursu Spółdzielnia informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta. Decyzją Zarządu Spółdzielni okres na składanie ofert zostaje wydłużony do dnia 15.12.2023r.

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642