SMLW
"Żurominianka"

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Żurominianka” w składzie:
 1. Arkadiusz Lewandowski – Prezes Zarządu
 2. Dariusz Jackowski – Członek Zarządu
 3. Mariusz Jarzynka – Członek Zarządu
niniejszym informuje, że w okresie 11.07. 2023 – 31.01.2024 wykonywał swoje statutowe obowiązki i zadania, których zakres przedstawia się jak niżej:
 • założenie strony internetowej Spółdzielni www.smzurominianka.pl
 • zawieranie umów koniecznych do realizacji bieżących zadań, w tym:
  – dostawa pelletu w ilości 161 ton do kotłowni w Lubowidzu i Bieżuniu – Bio-Technik Adam Łada, Białystok, Oddział Śniadowo
  – konserwacje/naprawy/usuwanie awarii – instalacje elektryczne – Usługi kominiarskie i elektryczne Jarosław Szymański
  – najem dodatkowych pomieszczeń piwnicznych (liczba podpisanych umów 27)
  – najem garażu w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szpitalnej 89/93
  – najem pow. dachowej (komina) na budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szpitalnej 89/93 – Oddział ZUS Żuromin
  – roczne przeglądy ogólnobudowlane zasobów Spółdzielni – podmiot uprawniony
  – konserwacje/naprawy/usuwanie awarii – instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne – PROXET Jacek Wieczorkowski
  – inne umowy zlecenia dot. m.in.: szkoleń BHP/oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia strony internetowej, demontażu grzejników w pom. piwnicznych, prac gospodarczych
  – zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu (liczba podpisanych aktów notarialnych 4)
 • dochodzenie należności windykacyjnych
 • rozwiązywanie bieżących problemów
 • współpraca z innymi organami i instytucjami zewnętrznymi, m.in. w celu pozyskania środków zewnętrznych.

Zarząd SML-W „Żurominianka” informuje ponadto, że we wskazanym wyżej okresie odbył 10 protokółowanych posiedzeń, na których podjął 16 uchwał, oraz 7 posiedzeń wspólnych z Radą Nadzorczą.

Ponadto w toku swojej dotychczasowej działalności Zarząd podjął szereg decyzji z zakresu kierowania działalnością biura oraz pracownikami.

Zarząd dziękuje wszystkim Zleceniobiorcom oraz Mieszkańcom za owocną współpracę.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do biura Spółdzielni przy ul. Wyzwolenia 31 w godz. 7:30 – 15:30.

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642