SMLW
"Żurominianka"

Garaż do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Żurominianka” w Żurominie informuje, że posiada w swoich zasobach garaż do wynajęcia o powierzchni 29,30 m² mieszczący się w budynku przy ulicy Szpitalnej 89/93 w Żurominie.

W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 27/2023 z dnia 25.10.2023 r. istnieje możliwość wynajęcia garażu.

Wszystkich zainteresowanych (osoby fizyczne i prawne), a w szczególności członków Spółdzielni zapraszamy do składania ofert związanych z wynajęciem garażu.

Jednocześnie informujemy, że oferowana kwota za wynajem garażu zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nie może być niższa niż 200,00 zł. netto plus podatek VAT/miesiąc.

Osoby zainteresowane wynajmem garażu prosimy o składanie ofert wynajmu do dnia
17 listopada 2023 r. – do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyzwolenia 31
w Żurominie.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na wynajem garażu w budynku przy ulicy Szpitalnej 89/93 w Żurominie”.

Kryterium oceny ofert będzie najkorzystniejsza cena.

W przypadku złożenia ofert o takiej samej wartości, oferenci zostaną zaproszeni
do negocjacji zaoferowanej ceny wynajmu garażu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2023 r. o godz. 11.30. Osoby zainteresowane mogą być obecne przy otwarciu ofert.

Druk oferty jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni, pod adresem: www.smzurominianka.pl/pliki-do-pobrania

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642