WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW w dn. 15.06.2024r.

W dniu 15 czerwca 2024r. w sali gimnastycznej przy L.O. w Żurominie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków według przyjętego porządku posiedzenia: Otwarcie obrad, wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz. Odczytanie listy pełnomocnictw. Przedstawienie…

Czytaj dalejWALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW w dn. 15.06.2024r.